حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 12500000 ریال

20211069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211068
212

میز آشپزخانه

توقف تولید
20211067
213

میز لمسه گرد

توقف تولید
20211066
214

میز رستورانی

توقف تولید
20211065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 11700000 ریال

20211064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 12500000 ریال

20211063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 6000000 ریال

20211062
220

میز غذا خوری لمسه

توقف تولید
20211061
227

میز تالار

توقف تولید
20211060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211059
229

میز رستورانی

قیمت : 11000000 ریال

20211058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211056
توقف تولید

میز

قیمت : 25000000 ریال

232
صفحه 1 از 1

Scroll