#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201223
PT-123

پایه میز چدنی

قیمت : 10900000 ریال

20201222
MR-106

میز صفحه وکیوم

قیمت : 11600000 ریال

20201221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

قیمت : 10500000 ریال

20201220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

قیمت : 17600000 ریال

20201219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

20201218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

قیمت : 13000000 ریال

20201216
PT-125

پایه میز استیل نگین

قیمت : 6400000 ریال

20201215
PT-126

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 2400000 ریال

20201214
PT-124

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 3600000 ریال

20201213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 4600000 ریال

20201212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 8550000 ریال

20201211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

قیمت : 6000000 ریال

20201070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 9000000 ریال

20201069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 8200000 ریال

20201068
212

میز آشپزخانه

توقف تولید
20201067
213

میز لمسه گرد

توقف تولید
20201066
214

میز رستورانی

توقف تولید
20201065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 9100000 ریال

20201064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 9500000 ریال

20201063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 4300000 ریال

صفحه 1 از 3

Scroll