حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191223
PT-123

پایه میز چدنی نگین

قیمت : 4950000 ریال

20191222
MR-106

میز صفحه وکیوم

قیمت : 6200000 ریال

20191221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

قیمت : 5300000 ریال

20191220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

قیمت : 8300000 ریال

20191219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

قیمت : 5700000 ریال

20191218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

قیمت : 5600000 ریال

20191216
PT-125

پایه میز استیل نگین

قیمت : 2750000 ریال

20191215
PT-126

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 1150000 ریال

20191214
PT-124

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 2100000 ریال

20191213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 2300000 ریال

20191212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 4650000 ریال

20191211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

قیمت : 3800000 ریال

20191070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4250000 ریال

20191069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4300000 ریال

20191068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3500000 ریال

20191067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 15000000 ریال

20191066
214

میز رستورانی

قیمت : 3500000 ریال

20191065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4100000 ریال

20191064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4100000 ریال

20191063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2350000 ریال

صفحه 1 از 3

Scroll