#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201223
PT-123

پایه میز چدنی

قیمت : 7150000 ریال

20201222
MR-106

میز صفحه وکیوم

قیمت : 7250000 ریال

20201221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

قیمت : 6450000 ریال

20201220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

قیمت : 10650000 ریال

20201219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

قیمت : 7350000 ریال

20201218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

قیمت : 7350000 ریال

20201216
PT-125

پایه میز استیل نگین

قیمت : 4000000 ریال

20201215
PT-126

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 1300000 ریال

20201214
PT-124

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 2300000 ریال

20201213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 2770000 ریال

20201212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 5350000 ریال

20201211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

قیمت : 4200000 ریال

20201070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4950000 ریال

20201069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4800000 ریال

20201068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3800000 ریال

20201067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 19900000 ریال

20201066
214

میز رستورانی

قیمت : 3800000 ریال

20201065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4450000 ریال

20201064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4300000 ریال

20201063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2900000 ریال

صفحه 1 از 3

Scroll