حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
20191210
S202

صندلی رستورانی سورن 202

قیمت : 1990000 ریال

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20191209
S101

صندلی رستورانی سورن 101

قیمت : 1850000 ریال

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20191208
S2

صندلی رستورانی سورن 2

قیمت : 2600000 ریال

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20191207
S1

صندلی رستورانی سورن 1

قیمت : 2400000 ریال

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20191193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20191180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20191179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20191178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20191055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1980000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1950000 ریال

20191051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1880000 ریال

20191050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll