#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
20201210
S202

صندلی رستورانی سورن 202

قیمت : 3300000 ریال

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20201209
S101

صندلی رستورانی سورن 101

قیمت : 2200000 ریال

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20201208
S2

صندلی رستورانی سورن 2

قیمت : 2200000 ریال

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20201207
S1

صندلی رستورانی سورن 1

قیمت : 2200000 ریال

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20201193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20201191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20201180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20201179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20201178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20201055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20201054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20201053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20201052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

20201051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3900000 ریال

20201050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20201049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 3700000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll