حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20231224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

جهت قیمت تماس بگیرید
20231210
S202

صندلی رستورانی سورن 202

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20231209
S101

صندلی رستورانی سورن 101

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20231208
S2

صندلی رستورانی سورن 2

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20231207
S1

صندلی رستورانی سورن 1

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20231193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

20231192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

توقف تولید
20231191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

20231190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

20231181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
20231180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
20231179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
20231178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
20231055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

20231051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

20231050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

صفحه 1 از 4

Scroll