حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1600000 ریال

20211204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20211203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1900000 ریال

20211181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20211180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20211179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20211178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20211177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20211176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20211174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20211173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

2021968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2021967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2021966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2021965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2021908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

اتمام تولید
صفحه 1 از 1

Scroll