#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1400000 ریال

20201204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20201203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1900000 ریال

20201181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20201180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20201179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20201178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20201177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20201176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20201174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20201173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

2020968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2020967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2020966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2020965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2020908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

قیمت : 11012500 ریال

2020877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

قیمت : 1200000 ریال

اتمام تولید
صفحه 1 از 1

Scroll