حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020854
L23

صندلی نشیمن گرد چرخدار لیو

قیمت : 5500000 ریال

2020853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2020852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 5800000 ریال

2020851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 4300000 ریال

2020850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 3800000 ریال

2020849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2020848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2020847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 8600000 ریال

2020846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 10500000 ریال

2020845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 8900000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll