حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 8400000 ریال

2020851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 6400000 ریال

2020850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 5800000 ریال

2020849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

توقف تولید
2020848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 3800000 ریال

2020832
Q35p

صندلی آموزشی با دسته تاشو با تشک لیو

قیمت : 5900000 ریال

2020831
Q35

صندلی آموزشی با دسته تاشو بدون تشک لیو

قیمت : 4700000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll