#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020780
T91i

صندلی مدیریتی دارای سیستم گرمکن لیو

قیمت : 37000000 ریال

2020779
T91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته لیو

قیمت : 21700000 ریال

2020778
S91

صندلی مدیریتی چرمی با کفه و پشتی چوبی لیو

قیمت : 24900000 ریال

2020777
P91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته آلومینیومی لیو

قیمت : 29500000 ریال

2020776
M91i

صندلی مدیریتی با سیستم ماساژ لیو

قیمت : 38200000 ریال

2020775
M91

صندلی مدیریتی با قفل چهار حالته لیو

قیمت : 22900000 ریال

2020774
M81

صندلی مدیریتی با بدنه آلومینیومی لیو

قیمت : 20500000 ریال

2020773
G91i

صندلی مدیریتی با ویبره و گرمکن لیو

قیمت : 37900000 ریال

2020772
A81

صندلی مدیریتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020771
A81i

صندلی مدیریتی با دسته و پشت سری لیو

قیمت : 17900000 ریال

2020770
A91

صندلی مدیریتی با مکانیزم لیو

قیمت : 17900000 ریال

2020769
G91

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 22600000 ریال

2020768
B81

صندلی مدیرتی چرمی با مکانیزم لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020767
D81

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020766
F71

صندلی مدیریتی آلومیینیومی چرخ دار با مکانیزم لیو

توقف تولید
صفحه 1 از 1

Scroll