حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020780
T91i

صندلی مدیریتی دارای سیستم گرمکن لیو

قیمت : 26950000 ریال

2020779
T91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته لیو

قیمت : 14950000 ریال

2020778
S91

صندلی مدیریتی چرمی با کفه و پشتی چوبی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2020777
P91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته آلومینیومی لیو

قیمت : 17800000 ریال

2020776
M91i

صندلی مدیریتی با سیستم ماساژ لیو

قیمت : 28500000 ریال

2020775
M91

صندلی مدیریتی با قفل چهار حالته لیو

قیمت : 16500000 ریال

2020774
M81

صندلی مدیریتی با بدنه آلومینیومی لیو

قیمت : 14600000 ریال

2020773
G91i

صندلی مدیریتی با ویبره و گرمکن لیو

قیمت : 27900000 ریال

2020772
A81

صندلی مدیریتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 11800000 ریال

2020771
A81i

صندلی مدیریتی با دسته و پشت سری لیو

قیمت : 13200000 ریال

2020770
A91

صندلی مدیریتی با مکانیزم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2020769
G91

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 15900000 ریال

2020768
B81

صندلی مدیرتی چرمی با مکانیزم لیو

قیمت : 11800000 ریال

2020767
D81

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 11800000 ریال

2020766
F71

صندلی مدیریتی آلومیینیومی چرخ دار با مکانیزم لیو

قیمت : 21000000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll