حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2021765
SN-3618

کاشن زیر گردنی سرشور،صنعت نواز

قیمت : 2500000 ریال

2021764
SN-3644

جاسشواری و ابزار آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 1800000 ریال

2021763
SN-3650

سبد کنار سشور صنعت نواز

قیمت : 1900000 ریال

2021762
SN-3656

کاشن زیر گردنی سرشور صنعت نواز

قیمت : 2500000 ریال

2021761
SN-3620

کاشن زیر گردنی سرشور،صنعت نواز

قیمت : 2500000 ریال

2021760
SN-3414

پایه تنظیم صندلی آرایشگاهی،صنعت نواز

قیمت : 100000 ریال

2021759
SN-3616

چرخ ترولی آرایشگاه،صنعت نواز

قیمت : 750000 ریال

2021758
SN-3612

چرخ فلزی،صنعت نواز

قیمت : 250000 ریال

2021757
SN-3660

کاسه سرشور متحرک آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 10000000 ریال

2021756
SN-3658

کاسه سرشور ثابت آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 10500000 ریال

2021755
SN-3654

رکاب صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 7900000 ریال

2021754
SN-3652

رکاب و جاپایی صندلی آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 1650000 ریال

2021753
SN-3648
قیمت : 1850000 ریال

2021752
SN-3646

رکاپ و جاپایی صندلی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 1650000 ریال

2021751
SN-3642

جکی پدالی صندلی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2021748
SN-3640

جکی پدالی تخت آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2021747
SN-3638

جک پدالی تخت آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

2021746
SN-3636

جکی پدالی پنج پر صندلی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 20000000 ریال

2021745
SN-3634

جک پدالی صندلی آرایشگاهی با رویه فایبرگلاس صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2021744
SN-3632

جک پدالی صندلی آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll