حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6300000 ریال

20191152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6200000 ریال

20191150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5750000 ریال

20191148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5200000 ریال

20191078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 3500000 ریال

20191077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 4000000 ریال

20191076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

2019877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

قیمت : 1200000 ریال

2019864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 5800000 ریال

2019851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 4300000 ریال

2019850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 3800000 ریال

2019849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2019848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2019714
D106

صندلی کامپیوتری و تحریر بدون دسته،انرژی

تماس بگیرید
2019713
D.L106

صندلی گردون آزمایشگاهی بدون پشتی، انرژی

تماس بگیرید
2019596
SN-3258

صندلی تابوره آرایشگاه تک نشین

قیمت : 4800000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll