حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201199
401 B

صندلی محصلی

قیمت : 1345000 ریال

استعلام قیمت
20201196
M211

صندلی محصلی

قیمت : 3845000 ریال

رنگ استاتیک 5% کسر میگردد
20201195
M 210 A

صندلی محصلی

قیمت : 5650000 ریال

رنگ استاتیک 5 % کسر میگردد
20201194
M 209 A

صندلی محصلی

قیمت : 7035000 ریال

رنگ استاتیک 5 % کسر میگردد
20201010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 11600000 ریال

20201009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20201008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20201007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20201006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 4700000 ریال

20201005
P821S

صندلی آموزشی اسمارت با تشک چرمی

قیمت : 4400000 ریال

20201004
N821S - بدون تشک

صندلی آموزشی اسمارت یک نفره نظری

قیمت : 3300000 ریال

20201003
561

نیمکت آموزشی یک نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 2900000 ریال

20201002
560B

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای با سبد نظری

قیمت : 2300000 ریال

20201001
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2300000 ریال

20201000
530

صندلی آموزشی متال پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2400000 ریال

2020999
531B

نیمکت آموزشی یک نفره متال پلاست با سبد نظری

قیمت : 3150000 ریال

2020994
محصلی MP

صندلی محصلی آموزشی اطمینان

قیمت : 1200000 ریال

2020993
محصلی

صندلی محصلی مدرسه

قیمت : 1960000 ریال

2020992
پاسارگاد با جا کتابی ثابت

صندلی محصلی

قیمت : 3100000 ریال

2020991

صندلی محصلی، آموزشی

استعلام قیمت
صفحه 1 از 2

Scroll