حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211199
401 B

صندلی محصلی

قیمت : 1345000 ریال

استعلام قیمت
20211198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20211196
M211

صندلی محصلی

قیمت : 3845000 ریال

رنگ استاتیک 5% کسر میگردد
20211195
M 210 A

صندلی محصلی

قیمت : 5650000 ریال

رنگ استاتیک 5 % کسر میگردد
20211194
M 209 A

صندلی محصلی

قیمت : 7035000 ریال

رنگ استاتیک 5 % کسر میگردد
20211153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

20211147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 7900000 ریال

20211077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 7700000 ریال

20211076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 8700000 ریال

20211010
P823S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211009
p223s

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 9500000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll