حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201199
401 B

صندلی محصلی

قیمت : 1400000 ریال

20201198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20201196
M211

صندلی محصلی

قیمت : 4000000 ریال

رنگ استاتیک 10% کسر میگردد
20201195
M 210 A

صندلی محصلی

قیمت : 5400000 ریال

رنگ استاتیک 10 % کسر میگردد
20201194
M 209 A

صندلی محصلی

قیمت : 6870000 ریال

رنگ استاتیک 10 % کسر میگردد
20201153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6300000 ریال

20201152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20201151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6200000 ریال

20201150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20201149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5750000 ریال

20201148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20201147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5200000 ریال

20201078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 3500000 ریال

20201077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 4000000 ریال

20201076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

20201010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 11600000 ریال

20201009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20201008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20201007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20201006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 4700000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll