حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191199
401 B

صندلی محصلی

قیمت : 1400000 ریال

20191198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20191196
M211

صندلی محصلی

قیمت : 4000000 ریال

رنگ استاتیک 10% کسر میگردد
20191195
M 210 A

صندلی محصلی

قیمت : 5400000 ریال

رنگ استاتیک 10 % کسر میگردد
20191194
M 209 A

صندلی محصلی

قیمت : 6870000 ریال

رنگ استاتیک 10 % کسر میگردد
20191153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6300000 ریال

20191152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6200000 ریال

20191150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5750000 ریال

20191148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5200000 ریال

20191078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 3500000 ریال

20191077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 4000000 ریال

20191076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

20191010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 11600000 ریال

20191009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20191008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 4700000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll