حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 7500000 ریال

20211019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 6500000 ریال

2021976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 22100000 ریال

2021971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 24750000 ریال

2021962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 22950000 ریال

2021960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 28300000 ریال

2021959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 35300000 ریال

2021922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13000000 ریال

2021807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13500000 ریال

2021806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 9800000 ریال

2021796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 11900000 ریال

2021795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 12400000 ریال

2021794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021697
S.N2018F

صندلی گردون کارشناسی انرژی

قیمت : 13500000 ریال

تماس بگیرید
2021696
S.N2013F

صندلی گردون کارشناسی چرمی انرژی

قیمت : 13600000 ریال

تماس بگیرید
2021695
S.N2012F

صندلی گردون کارشناسی دسته ثابت انرژی

قیمت : 14000000 ریال

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll