حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

2019976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 9150000 ریال

2019971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 10100000 ریال

2019962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 8850000 ریال

2019960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 12700000 ریال

2019959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 14700000 ریال

2019922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 8700000 ریال

2019807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 9500000 ریال

2019806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 6980000 ریال

2019796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 7950000 ریال

2019795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 8850000 ریال

2019794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019697
S.N2018F

صندلی گردون کارشناسی انرژی

تماس بگیرید
2019696
S.N2013F

صندلی گردون کارشناسی چرمی انرژی

تماس بگیرید
2019695
S.N2012F

صندلی گردون کارشناسی دسته ثابت انرژی

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll