حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2021581
X492

میز ناهارخوری مربع 80×80صفحهPVC با پایه چهارپر / جدید تک نشین

توقف تولید
2021580
X491

میزگرد80صفحه PVC،پایه چهارپر دایکاست/جدید تک نشین

توقف تولید
2021579
S492

میز مربع 80×80 صفحه PVC،پایه مربع چدنی تک نشین

توقف تولید
2021578
R491

میزگرد قطر 80 صفحه PVC،پایه بشقابی تک نشین

توقف تولید
2021577
P492

میز مربع 80×80 صفحهPVC،پایه استیل تک نشین

توقف تولید
2021576
O494

میزگرد قطر80شیشه ای 15میل،پایه گرداستیل تک نشین

توقف تولید
2021575
E491

میزگرد قطر 80 صفحه PVC، پایه پله ای چدنی تک نشین

توقف تولید
2021574
810

میز ناهار خوری تاشو پایه الومینیومی تک نشین

قیمت : 8500000 ریال

2021573
662

میز مستطیل 80×140شیشه ای چهارپایه پروفیلی تک نشین

قیمت : 28500000 ریال

2021572
652

میز مستطیل 80×140صفحه PVC، چهارپایه پروفیل تک نشین

قیمت : 28500000 ریال

2021571
549

میز ناهار خوری مستطیل تک نشین

قیمت : 19000000 ریال

2021570
543

میز مستطیل 75×120صفحه پلاستیک پایه پروفیلT تک نشین

قیمت : 17000000 ریال

2021569
542

میز ناهار خوری مستطیل تک نشین

قیمت : 17000000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll