حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2019581
X492

میز ناهارخوری مربع 80×80صفحهPVC با پایه چهارپر / جدید تک نشین

توقف تولید
2019580
X491

میزگرد80صفحه PVC،پایه چهارپر دایکاست/جدید تک نشین

توقف تولید
2019579
S492

میز مربع 80×80 صفحه PVC،پایه مربع چدنی تک نشین

قیمت : 9000000 ریال

2019578
R491

میزگرد قطر 80 صفحه PVC،پایه بشقابی تک نشین

قیمت : 7700000 ریال

2019577
P492

میز مربع 80×80 صفحهPVC،پایه استیل تک نشین

توقف تولید
2019576
O494

میزگرد قطر80شیشه ای 15میل،پایه گرداستیل تک نشین

قیمت : 9000000 ریال

2019575
E491

میزگرد قطر 80 صفحه PVC، پایه پله ای چدنی تک نشین

قیمت : 8200000 ریال

2019574
810

میز ناهار خوری تاشو پایه الومینیومی تک نشین

قیمت : 4500000 ریال

2019573
662

میز مستطیل 80×140شیشه ای چهارپایه پروفیلی تک نشین

قیمت : 12000000 ریال

2019572
652

میز مستطیل 80×140صفحه PVC، چهارپایه پروفیل تک نشین

قیمت : 12000000 ریال

2019571
549

میز ناهار خوری مستطیل تک نشین

قیمت : 8900000 ریال

2019570
543

میز مستطیل 75×120صفحه پلاستیک پایه پروفیلT تک نشین

قیمت : 7300000 ریال

2019569
542

میز ناهار خوری مستطیل تک نشین

قیمت : 7300000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll