حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20221020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20221019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

2022939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2022922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2022909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2022852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

2022851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

2022850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

2022847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

2022846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

2022845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

2022800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

2022799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

2022798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

2022797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

2022729
D504P

صندلی کامپیوتری و تحریر با دسته فلزی و رویه پلاستیکی،انرژی

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll