حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20231020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20231019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

2023939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2023922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2023909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2023852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

2023851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

2023850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

2023847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

2023846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

2023845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

2023800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

2023799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

2023798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

2023797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

2023729
D504P

صندلی کامپیوتری و تحریر با دسته فلزی و رویه پلاستیکی،انرژی

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll