حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20201019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

2020939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 8250000 ریال

2020922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 10625000 ریال

2020918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 10625000 ریال

2020915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10525000 ریال

2020910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

قیمت : 6820000 ریال

2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8250000 ریال

2020853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2020852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 5800000 ریال

2020851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 4300000 ریال

2020850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 3800000 ریال

2020847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 8600000 ریال

2020846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 10500000 ریال

2020845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 8900000 ریال

2020800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 4800000 ریال

2020799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 6600000 ریال

2020798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 5300000 ریال

2020797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 4400000 ریال

2020729
D504P

صندلی کامپیوتری و تحریر با دسته فلزی و رویه پلاستیکی،انرژی

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll