حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

2019939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 7230000 ریال

2019922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

قیمت : 6820000 ریال

2019909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8400000 ریال

2019853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2019852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 5800000 ریال

2019851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 4300000 ریال

2019850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 3800000 ریال

2019847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 10500000 ریال

2019845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 8900000 ریال

2019800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 4800000 ریال

2019799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 6600000 ریال

2019798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 5300000 ریال

2019797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 4400000 ریال

2019729
D504P

صندلی کامپیوتری و تحریر با دسته فلزی و رویه پلاستیکی،انرژی

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll