حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20241020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20241019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

2024939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2024922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2024909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2024852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

2024851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

2024850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

2024847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

2024846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

2024845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

2024800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

2024799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

2024798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

2024797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

2024729
D504P

صندلی کامپیوتری و تحریر با دسته فلزی و رویه پلاستیکی،انرژی

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll