#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20201019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 4700000 ریال

2020939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2020922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 22250000 ریال

2020918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 22250000 ریال

2020915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 22250000 ریال

2020910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 14412500 ریال

2020853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2020852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 8400000 ریال

2020851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 6400000 ریال

2020850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 5800000 ریال

2020847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 1260000 ریال

2020846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 14900000 ریال

2020845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 13700000 ریال

2020800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 6900000 ریال

2020799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 9800000 ریال

2020798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 7800000 ریال

2020797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2020729
D504P

صندلی کامپیوتری و تحریر با دسته فلزی و رویه پلاستیکی،انرژی

قیمت : 9200000 ریال

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll