حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4250000 ریال

20191069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4300000 ریال

20191068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3500000 ریال

20191067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 15000000 ریال

20191066
214

میز رستورانی

قیمت : 3500000 ریال

20191065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4100000 ریال

20191064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4100000 ریال

20191063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2350000 ریال

20191062
220

میز غذا خوری لمسه

قیمت : 4600000 ریال

20191061
227

میز تالار

قیمت : 9750000 ریال

20191060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4400000 ریال

20191059
229

میز رستورانی

قیمت : 4600000 ریال

20191058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 4750000 ریال

2019954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

قیمت : 2200000 ریال

2019580
X491

میزگرد80صفحه PVC،پایه چهارپر دایکاست/جدید تک نشین

توقف تولید
2019579
S492

میز مربع 80×80 صفحه PVC،پایه مربع چدنی تک نشین

قیمت : 9000000 ریال

2019578
R491

میزگرد قطر 80 صفحه PVC،پایه بشقابی تک نشین

قیمت : 7700000 ریال

2019577
P492

میز مربع 80×80 صفحهPVC،پایه استیل تک نشین

توقف تولید
2019576
O494

میزگرد قطر80شیشه ای 15میل،پایه گرداستیل تک نشین

قیمت : 9000000 ریال

2019575
E491

میزگرد قطر 80 صفحه PVC، پایه پله ای چدنی تک نشین

قیمت : 9700000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll