حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20221224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

جهت قیمت تماس بگیرید
20221210
S202

صندلی رستورانی سورن 202

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20221209
S101

صندلی رستورانی سورن 101

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20221208
S2

صندلی رستورانی سورن 2

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20221055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20221054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20221053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20221052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

20221051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

20221050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

20221048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20221047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

توقف تولید
20221046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20221045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

توقف تولید
20221044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20221043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

20221040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
صفحه 1 از 3

Scroll