حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20231224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

جهت قیمت تماس بگیرید
20231210
S202

صندلی رستورانی سورن 202

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20231209
S101

صندلی رستورانی سورن 101

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20231208
S2

صندلی رستورانی سورن 2

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20231055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

20231051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

20231050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

20231048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

توقف تولید
20231046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

توقف تولید
20231044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20231043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

20231040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
صفحه 1 از 3

Scroll