حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20211024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

توقف تولید
20211023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 4000000 ریال

2021957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 16550000 ریال

2021909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

توقف تولید
2021869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

توقف تولید
2021868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

توقف تولید
2021867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

توقف تولید
2021866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

توقف تولید
2021863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

توقف تولید
2021718
V301

صندلی گردون ویزیتوری پنج پر ثابت،انرژی

توقف تولید
2021717
S90

صندلی گردون ویزیتوری پنج پر ثابت،انرژی

قیمت : 10740000 ریال

تماس بگیرید
2021716
K301

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

قیمت : 10780000 ریال

تماس بگیرید
2021715
K205

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

قیمت : 12900000 ریال

تماس بگیرید
2021678
P15qx

صندلی چرخدار رکابدار سیلا

قیمت : 14000000 ریال

2021677
O15x

صندلی اپنی پایه بشقابی با رکاب سیلا

قیمت : 14800000 ریال

2021568
P878B

صندلی اپن جکدار تک نشین

قیمت : 16000000 ریال

2021567
P876B

صندلی اپن جکدار تک نشین

توقف تولید
صفحه 1 از 2

Scroll