#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20201024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

20201023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

2020957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 9950000 ریال

2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 14412500 ریال

2020903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 16912500 ریال

2020870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

قیمت : 6500000 ریال

2020869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2020867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

2020866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

2020863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020718
V301

صندلی گردون ویزیتوری پنج پر ثابت،انرژی

توقف تولید
2020717
S90

صندلی گردون ویزیتوری پنج پر ثابت،انرژی

قیمت : 10740000 ریال

تماس بگیرید
2020716
K301

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

قیمت : 10780000 ریال

تماس بگیرید
2020715
K205

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

قیمت : 12900000 ریال

تماس بگیرید
2020678
P15qx

صندلی چرخدار رکابدار سیلا

قیمت : 14000000 ریال

2020677
O15x

صندلی اپنی پایه بشقابی با رکاب سیلا

قیمت : 14800000 ریال

2020568
P878B

صندلی اپن جکدار تک نشین

قیمت : 11000000 ریال

2020567
P876B

صندلی اپن جکدار تک نشین

قیمت : 9500000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll