حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20201024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 2050000 ریال

2020957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 4500000 ریال

2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8250000 ریال

2020903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 9375000 ریال

2020870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

قیمت : 6500000 ریال

2020869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2020867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

2020866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

2020863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020718
V301

صندلی گردون ویزیتوری پنج پر ثابت،انرژی

تماس بگیرید
2020717
S90

صندلی گردون ویزیتوری پنج پر ثابت،انرژی

تماس بگیرید
2020716
K301

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

تماس بگیرید
2020715
K205

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

تماس بگیرید
2020678
P15qx

صندلی چرخدار رکابدار سیلا

قیمت : 8900000 ریال

2020677
O15x

صندلی اپنی پایه بشقابی با رکاب سیلا

قیمت : 10300000 ریال

2020568
P878B

صندلی اپن جکدار تک نشین

قیمت : 10200000 ریال

2020567
P876B

صندلی اپن جکدار تک نشین

قیمت : 8200000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll