حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
20211210
S202

صندلی رستورانی سورن 202

قیمت : 3800000 ریال

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20211209
S101

صندلی رستورانی سورن 101

قیمت : 3800000 ریال

صندلی پلی مری با پایه فایبرگلاس
20211208
S2

صندلی رستورانی سورن 2

قیمت : 3800000 ریال

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20211207
S1

صندلی رستورانی سورن 1

قیمت : 3800000 ریال

صندلی پلی کربنات با پایه فایبرگلاس
20211193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4550000 ریال

20211192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 6600000 ریال

توقف تولید
20211191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4600000 ریال

20211190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4950000 ریال

20211181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20211180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20211179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20211178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20211055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5500000 ریال

توقف تولید
20211053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

توقف تولید
20211052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20211051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 5400000 ریال

20211050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 5300000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll