حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4550000 ریال

20211192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 6600000 ریال

توقف تولید
20211191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4600000 ریال

20211190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4950000 ریال

20211152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

20211147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20211024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

توقف تولید
20211023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 4000000 ریال

2021957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 16550000 ریال

2021909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

توقف تولید
2021869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

توقف تولید
2021868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

توقف تولید
2021867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

توقف تولید
صفحه 1 از 2

Scroll