حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
20211223
PT-123

پایه میز چدنی

قیمت : 12900000 ریال

20211222
MR-106

میز صفحه وکیوم

قیمت : 11600000 ریال

20211221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

قیمت : 10500000 ریال

20211220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

قیمت : 17600000 ریال

20211219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

20211218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

قیمت : 13000000 ریال

20211216
PT-125

پایه میز استیل نگین

قیمت : 6400000 ریال

20211215
PT-126

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 2400000 ریال

20211214
PT-124

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 3600000 ریال

20211213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 4600000 ریال

20211212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 8550000 ریال

20211211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

قیمت : 6000000 ریال

20211193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4550000 ریال

20211192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 6600000 ریال

توقف تولید
20211191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4600000 ریال

20211190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4950000 ریال

20211181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20211180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20211179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

صفحه 1 از 8

Scroll