#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2450000 ریال

چرم ضخیم
20201223
PT-123

پایه میز چدنی

قیمت : 7150000 ریال

20201222
MR-106

میز صفحه وکیوم

قیمت : 7250000 ریال

20201221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

قیمت : 6450000 ریال

20201220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

قیمت : 10650000 ریال

20201219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

قیمت : 7350000 ریال

20201218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

قیمت : 7350000 ریال

20201216
PT-125

پایه میز استیل نگین

قیمت : 4000000 ریال

20201215
PT-126

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 1300000 ریال

20201214
PT-124

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 2300000 ریال

20201213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 2770000 ریال

20201212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 5350000 ریال

20201211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

قیمت : 4200000 ریال

20201193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20201191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20201180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20201179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

صفحه 1 از 8

Scroll