حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
20191223
PT-123

پایه میز چدنی نگین

قیمت : 4950000 ریال

20191222
MR-106

میز صفحه وکیوم

قیمت : 6200000 ریال

20191221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

قیمت : 5300000 ریال

20191220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

قیمت : 8300000 ریال

20191219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

قیمت : 5700000 ریال

20191218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

قیمت : 5600000 ریال

20191216
PT-125

پایه میز استیل نگین

قیمت : 2750000 ریال

20191215
PT-126

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 1150000 ریال

20191214
PT-124

پایه میز چوبی نگین

قیمت : 2100000 ریال

20191213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 2300000 ریال

20191212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

قیمت : 4650000 ریال

20191211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

قیمت : 3800000 ریال

20191193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20191180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20191179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

صفحه 1 از 8

Scroll