حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20241035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20241034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20241033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20241032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20241031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20241030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

جهت قیمت تماس بگیرید
20241029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20241028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20241024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20241023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20241022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20241021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

توقف تولید
2024968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

2024965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2024964
تک حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

2024957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

2024954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

جهت قیمت تماس بگیرید
2024939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
صفحه 4 از 8

Scroll