حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3450000 ریال

20201032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3050000 ریال

20201031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3300000 ریال

20201030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3800000 ریال

20201029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 4700000 ریال

20201028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

قیمت : 3050000 ریال

20201024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 2050000 ریال

20201022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

قیمت : 1800000 ریال

20201021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

قیمت : 1300000 ریال

2020968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2020967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2020966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2020965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2020964
تک حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 2800000 ریال

2020957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 4500000 ریال

2020954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

قیمت : 2200000 ریال

2020939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 8250000 ریال

2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8250000 ریال

صفحه 4 از 8

Scroll