حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2019966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2019965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2019964
تک حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 2800000 ریال

2019957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 4500000 ریال

2019954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

قیمت : 2200000 ریال

2019939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 7230000 ریال

2019909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8400000 ریال

2019908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

قیمت : 5100000 ریال

2019903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2019869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2019867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

2019866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

2019863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 4850000 ریال

2019861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 4150000 ریال

2019860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 3950000 ریال

2019859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 3500000 ریال

2019858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 2880000 ریال

صفحه 4 از 7

Scroll