حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20221035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20221034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20221033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20221032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

جهت قیمت تماس بگیرید
20221029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20221023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20221022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20221021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

توقف تولید
2022968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

2022965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2022964
تک حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

2022957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

2022954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

جهت قیمت تماس بگیرید
2022939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
صفحه 4 از 8

Scroll