حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3150000 ریال

20191032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 4400000 ریال

20191028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 2150000 ریال

20191023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

قیمت : 1500000 ریال

20191021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

قیمت : 1000000 ریال

2019968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2019967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2019966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2019965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2019964
تک حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 2800000 ریال

2019957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 4500000 ریال

2019954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

قیمت : 2200000 ریال

2019939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 7230000 ریال

2019909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8400000 ریال

صفحه 4 از 8

Scroll