حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20231035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20231034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20231033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20231032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

جهت قیمت تماس بگیرید
20231029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20231023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20231022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

جهت قیمت تماس بگیرید
20231021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

توقف تولید
2023968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

2023965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

جهت قیمت تماس بگیرید
2023964
تک حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

2023957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

2023954
412 غذا خوری کودک

صندلی غذاخوری کودک آذران تحریرات

جهت قیمت تماس بگیرید
2023939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
صفحه 4 از 8

Scroll