حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20231223
PT-123

پایه میز چدنی

جهت قیمت تماس بگیرید
20231222
MR-106

میز صفحه وکیوم

جهت قیمت تماس بگیرید
20231221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

جهت قیمت تماس بگیرید
20231220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

جهت قیمت تماس بگیرید
20231219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

جهت قیمت تماس بگیرید
20231218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

جهت قیمت تماس بگیرید
20231213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

20231212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

20231211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

20231205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

20231204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

20231203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

20231193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

20231192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

توقف تولید
20231191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

20231190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

20231181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
20231180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
20231179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
20231178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
صفحه 1 از 7

Scroll