حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20241223
PT-123

پایه میز چدنی

جهت قیمت تماس بگیرید
20241222
MR-106

میز صفحه وکیوم

جهت قیمت تماس بگیرید
20241221
MR-108

میز گرد صفحه وکیوم

جهت قیمت تماس بگیرید
20241220
MA-103

میز پایه چدنی نگین

جهت قیمت تماس بگیرید
20241219
MS-115

میز ام دی اف با پایه استیل نگین

جهت قیمت تماس بگیرید
20241218
MS-109

میز ام دی اف 25 میل با پایه استیل

جهت قیمت تماس بگیرید
20241213
MAZ-121

میز عسلی پایه چوبی مربعی نگین

20241212
MZ-117

میز پایه چوبی مربعی نگین

20241211
MZ-119

میز پایه چوبی گرد نگین

20241205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

20241204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

20241203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

20241193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

20241192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

توقف تولید
20241191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

20241190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

20241181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
20241180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
20241179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
20241178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
صفحه 1 از 7

Scroll