حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
2019902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6105000 ریال

2019878
T10

صندلی تاشو تیس

قیمت : 2500000 ریال

2019876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2019844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 16000000 ریال

2019841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2019838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

2019835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019489
SN-3416

صندلی انتظار تک نشین

قیمت : 10600000 ریال

2019488
SN-3414

صندلی انتظار تک نشین

قیمت : 3000000 ریال

2019464
مربع

نشیمن بوف تک نشین

توقف تولید
2019462
طرح دار

نشیمن بوف تک نشین

قیمت : 950000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll