حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 15200000 ریال

20211012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20211011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 21000000 ریال

2021961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 36700000 ریال

2021956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 37600000 ریال

2021947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 19937500 ریال

2021944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 19937500 ریال

2021940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 19937500 ریال

2021931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 19900000 ریال

2021928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 23175500 ریال

2021925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 26025000 ریال

2021921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 19100000 ریال

2021917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 19100000 ریال

2021916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 19100000 ریال

2021900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 31750000 ریال

2021899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 22975000 ریال

2021898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

توقف تولید
2021896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 2602500 ریال

2021894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 22212500 ریال

2021890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 22212500 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll