حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
20191200
408

صندلی محصلی

قیمت : 8000000 ریال

استعلام قیمت
20191198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20191197
213

صندلی انتظار

استعلام قیمت
2019938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3900000 ریال

2019937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3602500 ریال

2019907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

قیمت : 22695000 ریال

2019906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

قیمت : 17550000 ریال

2019905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

قیمت : 12225000 ریال

2019902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6105000 ریال

2019876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2019844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 16000000 ریال

2019843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 17500000 ریال

2019842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 13300000 ریال

2019841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2019840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

2019837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

2019836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll