حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
20201200
408

صندلی محصلی

قیمت : 8000000 ریال

استعلام قیمت
20201198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20201197
213

صندلی انتظار

استعلام قیمت
2020938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 4375000 ریال

2020937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3750000 ریال

2020907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

قیمت : 25625000 ریال

2020906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

قیمت : 20000000 ریال

2020905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

قیمت : 13750000 ریال

2020902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 7125000 ریال

2020876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2020844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 16000000 ریال

2020843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 17500000 ریال

2020842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 13300000 ریال

2020841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2020840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2020839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 23500000 ریال

2020838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

2020837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

2020836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll