حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
20211198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20211197
213

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20211189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 1300000 ریال

20211188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 15200000 ریال

20211187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 14000000 ریال

20211020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 7500000 ریال

20211019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 6500000 ریال

20211018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20211017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20211016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20211015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 13000000 ریال

20211014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 10500000 ریال

20211013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 120000000 ریال

20211012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20211011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 21000000 ریال

20211010
P823S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211009
p223s

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

صفحه 1 از 18

Scroll