حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
20191198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20191197
213

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20191189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 5100000 ریال

20191188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 7100000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20191018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20191017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20191016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20191015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7900000 ریال

20191014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 6600000 ریال

20191013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7500000 ریال

20191012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20191011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 14700000 ریال

20191010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 11600000 ریال

20191009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20191008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

صفحه 1 از 18

Scroll