حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2100000 ریال

چرم ضخیم
20201198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20201197
213

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20201189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 6900000 ریال

20201188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 8500000 ریال

20201187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 7900000 ریال

20201020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20201019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20201018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20201017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20201016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20201015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7900000 ریال

20201014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 6600000 ریال

20201013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7500000 ریال

20201012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20201011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 14700000 ریال

20201010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 11600000 ریال

20201009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20201008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20201007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

صفحه 1 از 18

Scroll