حراج

فرمي كه در پيش رو خواهيد داشت بمنظور ثبت اطلاعات شما جهت عضويت در تکنشین ميباشد.
ابتدا پست الكترونيك خود را وارد كنيد و بعد از انتخاب دكمه بررسي اطلاعات و مشخصات خواسته شده را با دقت وارد نماييد.
پس از تكميل و ثبت فرم شماره عضويت خود را دريافت مي نماييد.
شما مي توانيد از طريق بخش ورود اعضا در بالاي صفحه با وارد نمودن پست الكترونيك و رمز عبور خود وارد صفحه اطلاعات شخصي خود شويد و از خدمات ما بهره مند گرديد.


Scroll