حراج

لیست قیمت مبلمان و صندلی اداری سیلا

شرکت سیلا تولید کننده مدرن ترین صندلی و مبلمان اداری بروز رسانی 1399.02.10 لیست قیمت مبلمان و صندلی اداری سیلا

 

 

لیست قیمت صندلی و مبلمان اداری شرکت سیلا

 

سری S-11

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

M11q

صندلی مدیریتی S-11

16.500.000

2

K11q

صندلی کارمندی S-11

16.400.000

3

C11

صندلی کنفرانسی S-11

13.500.000

4

O11h

صندلی پایه بشقابی رکابدار مکانیزم ساده S-11

-

5

W11p2

صندلی انتظار 2 نفره S-11

23.000.000

6

W11p3

صندلی انتظار 3 نفره S-11

30.000.000

 

جهت مشاهده صندلی های سری 11 شرکت سیلا کلیک نمایید.

 

 

سری S-12

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

K12q

صندلی کارمندی S-12

13.900.000

2

C12

صندلی کنفرانسی S-12

13.000.000

3

R12

صندلی پایه بشقابی تمام چرم S-12

15.200.000

4

R12h

صندلی پایه بشقابی چرم و پارچه مکانیزم ساده S-12

-

5

F12

صندلی ثابت S-12

-

 

جهت مشاهده صندلی های سری 12 شرکت سیلا کلیک نمایید.

 

 

سری S-13

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

K13dq

صندلی کارمندی S-13

11.500.000

2

C13d

صندلی کنفرانسی S-13

9.000.000

 

جهت مشاهده صندلی های سری 13 شرکت سیلا کلیک نمایید.

 

 

سری S-14

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

K14q

صندلی کارمندی S-14

11.500.000

2

C14

صندلی کنفرانسی S-14

8.400.000

3

K14qz

صندلی کارمندی S-14

11.500.000

4

C14z

صندلی کنفرانسی S-14

8.400.000

 

جهت مشاهده صندلی های سری 14 شرکت سیلا کلیک نمایید.

 

 

سری S-15

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

K15qx

صندلی کارمندی S-15

8.100.000

2

P15qx

صندلی رکابدار S-15

10.500.000

3

O15x

صندلی پایه بشقابی رکابدار S-15

11.000.000

4

O15xh

صندلی پایه بشقابی رکابدار مکانیزم ساده S-15

-

 

جهت مشاهده صندلی های سری 15 شرکت سیلا کلیک نمایید.

 

 

سری 16

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

F16p1

مبل یک نفره S-16

22.000.000

2

F16p2

مبل دو نفره S-16

32.000.000

3

T16L

میز جلو مبلی S-16

14.800.000

4

T16S

میز بغل مبلی S-16

12.800.000

5

F26P1

مبل یک نفره S-26

24.000.000

6

F26P2

مبل دو نفره S-26

35.500.000

7

F26P3

مبل سه نفره S-26

47.500.000

8

F26PLG

مبل یک نفره گردان S-26

-

9

T26L

 میز جلو مبلی S-26   شیشه دودی 

7.800.000

 

 

 

سری S-17

R

کد

توضیحات صندلی

قیمت

1

M17q

صندلی مدیریتی S-17

17.500.000

2

K17q

صندلی کارمندی S-17

17.000.000

3

C17

صندلی کنفرانسی S-17

14.500.000

 

جهت مشاهده صتدلی های سری 17 شرکت سیلا کلیک نمایید.

 

 

 

 

لیست قیمتScroll