حراج

لیست قیمت صندلی اروند

اروند محبوب ترین تولید کننده صندلی و مبلمان اداری در ایران می باشد. بروز رسانی 1399.02.01 لیست قیمت صندلی اروند

 

لیست قیمت گروه صنعتی اروند

مدیریت

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

1716

مدیریت جکدار پشت بلند طرح اجلاس

31.000.000

1714

مدیریت جکدار طرح اجلاس با مکانیزم

30.000.000

1814

مدیریت جکدار با مکانیزم

15.000.000

2014

مدیریت جکدار با مکانیزم با دسته و پایه چوبی

18.500.000

2914

مدیریت جکدار پشت بلند با مکانیزم

32.000.000

2912

مدیریت جکدار پشت کوتاه با مکانیزم

31.000.000

3014

مدیریت جکدار با مکانیزم با پشتی توری

21.000.000

3316

مدیریت جکدار با مکانیزم

18.500.000

3416

مدیریت جکدار با مکانیزم با کف و پشت چوبی

16.000.000

3614

مدیریت جکدار با مکانیزم

17.500.000

4414

مدیریت جکدار با مکانیزم با روکش چرمی

25.500.000

5516

مدیریت جکدار با مکانیزم با روکش توری

31.000.000

5614

مدیریت جکدار با مکانیزم

18.500.000

3320

صندلی مدیریت جکدار با مکانیزم با دسته و پایه چوبی

22.000.000

6014

صندلی مدیریت جکدار

17.500.000

جهت مشاهده صندلی های گردون مدیریتی شرکت اروند کلیک نمایید.

 

کارشناسی

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

1914

کارشناسی جکدار با مکانیزم

14.000.000

2016

کارشناسی جکدار با مکانیزم و با دسته و پایه چوبی

17.500.000

2414

کارشناسی جکدار با مکانیزم

16.000.000

3214

کارشناسی جکدار با مکانیزم با پشتی توری

19.500.000

3314

کارشناسی جکدار با مکانیزم

15.000.000

3414

کارشناسی جکدار با مکانیزم با کف و پشت چوبی

17.500.000

3612

کارشناسی جکدار با مکانیزم

16.000.000

4412

کارشناسی جکدار با مکانیزم

23.000.000

5514

کارشناسی جکدار با مکانیزم با کف و پشت توری

30.000.000

5612

کارشناسی جکدار با مکانیزم

17.500.000

3318

کارشناسی جکدار با مکانیزم با دسته و پایه چوبی

21.000.000

5814

کارشناسی جکدار با مکانیزم

12.500.000

5912

کارشناسی با پایه پنج پر پلاستیک

12.700.000
6012

کارشناسی جکدار

16.000.000

.جهت مشاهده صندلی  های گردون کارشناسی  شرکت اروند کلیک نمایید.

 

انتظار

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

3910

انتظار 2 نفره با کف و پشت فلزی با تشک و بدون میز

23.000.000

3910

انتظار 3 نفره با کف و پشت فلزی با تشک و بدون میز

30.000.000

3910

انتظار 4 نفره با کف و پشت فلزی با تشک و بدون میز

36.000.000

3912

انتظار 2 نفره با کف و پشت چوبی با تشک و بدون میز

25.000.000

3912

انتظار 3 نفره با کف و پشت چوبی با تشک و بدون میز

35.000.000

3912

انتظار 4 نفره با کف و پشت چوبی با تشک و بدون میز

44.000.000

 

 

کنفرانس و ویزیتوری

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

1910

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

10.500.000

3114

کنفرانس گردان جکدار بدون مکانیزم

19.500.000

3410

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

12.500.000

3610

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

12.500.000

5610

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت ( توری )

9.500.000

3310

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

9.500.000

4410

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

18.500.000

5810

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

10.500.000

5910

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

14.000.000

5510

کنفرانس و ویزیتوری پایه ثابت

12.500.000

6010

کنفرانسی پایه ثابت

12.500.000
 
 
 

اپراتوری و کامپیوتر

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

1414

اپراتوری جکدار با مکانیزم

11.500.000

2404

اپراتوری جکدار با مکانیزم بدون دسته

14.000.000

3714

اپراتوری جکدار با تشک و پشتی

10.500.000

3814

اپراتوری جکدار با مکانیزم

9.500.000

3814

اپراتوری با جک بلند و مکانیزم و حلقه زیرپایی

12.500.000

5404

اپراتوری جکدار بدون دسته

11.500.000

5414

اپراتوری جکدار با دسته

12.500.000

5406

اپراتوری با جک بلند و مکانیزم و حلقه زیرپایی بدون دسته

14.000.000

5416

اپراتوری با جک بلند و مکانیزم و حلقه زیرپایی

15.000.000

.
 
 

اجتماعات ( چهارپایه )

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

2200

چهارپایه بدون دسته

3.500.000

2310

چهارپایه با دسته با تشک کف و پشت

4.200.000

2300

چهارپایه بدون دسته با تشک کف و پشت

4.100.000

2330

چهارپایه با دسته بدون تشک کف و پشت

3.900.000

2323

چهارپایه بدون دسته بدون تشک کف و پشت

3.500.000

3710

چهارپایه با دسته

5.000.000

3710

چهارپایه بدون دسته

4.200.000

3810

چهارپایه با دسته

4.700.000

 
 
 

آموزشی ( چهارپایه )

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

2110

چهارپایه با دسته آموزشی

6.300.000

2320

آموزشی چوبی با کف تاشو و میز پشتی با استراکچر فلزی ( 3 پایه )

8.500.000

2340

چهارپایه با کف و پشت چوبی با دسته آموزشی و سبد

6.900.000

2343

چهارپایه با کف و پشت پارچه ای با دسته آموزشی و سبد

8.300.000

3810S

چهارپایه با دسته آموزشی

6.400.000
3810S

چهارپایه با دسته آموزشی و سبد

7.200.000

 

ورزشی

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

3720

پایه ثابت با کف و پشت پلاستیک تاشو جهت سالن های سربسته

5.200.000

 

 

 

 

مبلمان انتظار ( با میزهای مربوطه )

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

4110

مبل مدولار بدون قوس

16.000.000

4210

مبل مدولار با قوس بیرونی

17.500.000

4310

مبل مدولار با قوس داخلی

17.500.000

5110

میز عسلی مدولار بدون قوس

5.700.000

5210

میز عسلی مدولار با قوس بیرونی

6.200.000

5310

میز عسلی مدولار با قوس داخلی

6.200.000

5111

میز پذیرایی مدولار ( مستطیل )

7.100.000

 

 

 

مبلمان مدیریت ( با میزهای مربوطه )

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

4010

مبل یک نفره

22.000.000

4012

مبل سه نفره

34.000.000

5010

میزعسلی مربع شیشه ای

8.200.000

5012

میز پذیرایی مستطیل شیشه ای

9.200.000

4013

مبل یک نفره

20.000.000

4014

مبل دو نفره

32.500.000

5013

میز مربع شیشه ای

8.300.000

5014

میز پذیرایی مستطیل شیشه ای

توقف تولید

 

 

مبلمان مدیریت ( با میزهای مربوطه )

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

4015

مبل یک نفره (لوکورپوزیه)

48.000.000

4016

مبل دو نفره (لوکوپوزیه)

74.000.000

4017

مبل یک نفره (بارسلون)

55.000.000

4018

مبل دو نفره (بارسلون)

89.000.000

4019

جلو مبلی چرمی (بارسلون)

25.000.000

4020

تخت یک نفره چرمی (بارسلون)

47.000.000

5017

میز مربع شیشه ای (بارسلون)

19.500.000

5018

میز مستطیل شیشه ای (بارسلون)

23.000.000


 

لیست قیمتScroll