حراج

لیست قیمت محصولات خانگی و رستورانی تیس

لیست قیمت محصولات خانگی و رستورانی تیس لیست قیمت محصولات خانگی و رستورانی تیس

 

لیست قیمت محصولات خانگی و رستورانی تیس                                    

ردیف

نوع محصول

کد

قیمت ( ریال )

1

صندلی آرایشگاهی

B10

3,200,000

2

صندلی اپن

B10R

4,100,000

3

صندلی اپن

B11

3,900,000

4

صندلی اپن

B12

3,900,000

5

صندلی اپن

B21

4,100,000

6

صندلی اپن

B27

5,000,000

7

صندلی اپن

B28

4,900,000

8

صندلی اپن

B31

4,900,000

9

صندلی اپن

B36

4,900,000

10

صندلی اپن

B37

4,800,000

11

صندلی اپن

B37D

5,600,000

12

صندلی اپن

B37DME

6,560,000

13

صندلی اپن

B37DM

5,300,000

14

صندلی اپن

B41

5,600,000

15

صندلی اپن

B41ME

6,650,000

16

صندلی اپن

B41M

5,950,000

17

صندلی اپن

B58

3,900,000

18

صندلی اپن

B60

2,800,000

19

صندلی اپن

B61

4,300,000

20

صندلی اپن

B70

3,400,000

21

صندلی اپن

B71

4,800,000

22

صندلی اپن

B80

5,400,000

23

صندلی اپن

B95

6,500,000

24

صندلی رستورانی

S36

2,800,000

25

صندلی رستورانی

S36F

3,800,000

26

صندلی رستورانی

S37

2,800,000

27

صندلی رستورانی

S37D

3,300,000

28

صندلی رستورانی

S37F

3,800,000

29

صندلی دانش آموزی

S37S

3,600,000

30

صندلی دانش آموزی

S37SP

3,100,000

31

صندلی رستورانی

S47

3,200,000

32

صندلی رستورانی

S47D

3,800,000

 

 

ردیف

نوع محصول

کد

قیمت ( ریال )

33

صندلی نهار خوری چوبی

 ( رنگ )

SWOOD

3,500,000

34

صندلی نهار خوری چوبی

 ( ابکاری )

SWOOD

4,800,000

35

صندلی چهارپایه

S40

1,200,000

36

صندلی چهارپایه بلند

S40L

1,450,000

37

صندلی باغ

S80

2,100,000

38

مبل اداری ، خانگی

F11

4,300,000

39

مبل اداری ، خانگی

F12

5,500,000

40

مبل اداری ، خانگی

F12M

5,300,000

41

صندلی تاشو چرمی

T10

2,800,000

42

صندلی تاشو پلاستیکی

T20

1,900,000

43

صندلی آزمایشگاهی

Z10

5,400,000

44

صندلی آزمایشگاهی با جا پایی

Z10R

6,000,000

45

صندلی آزمایشگاهی

Z11

3,200,000

46

صندلی آزمایشگاهی

Z12

3,800,000

47

میز شیشه ای

D201

3,300,000

48

صندلی تخت خواب شو

H20

-

49

نیم ست مبل اداری با میز

-

32,000,000

50

مبل نیمکتی تک نفره

R1

9,500,000

51

مبل نیمکتی دو نفره

R2

16,000,000

52

مبل نیمکتی سه نفره

R3

19,500,000

53

میز چرمی صفجه 60

D260

5,600,000

54

میز MDF  کارمندی

DESK2

13,000,000

55

میز ناهار خوری چوبی

SWOOD

4,900,000

56

میز ناهار خوری چهار نفره ( پایه استیل )

T91

8,500,000

57

میز ناهار خوری شش  نفره ( پایه استیل )

T92

14,000,000

58

فایل سه کشو ممبران

FILE3

9,500,000

59

کتابخانه پلکانی

LB1

3,800,000

60

کتابخانه پلکانی

LB12

3,950,000

61

کتابخانه پلکانی

LB3

4,500,000

62

کتابخانه پلکانی

LB4

5,400,000

63

میز نهارخوری ستاره کوتاه

T97

4,900,000

64

میز نهارخوری ستاره بلند

T99

5,300,000

 

لیست قیمتScroll