حراج

لیست قیمت صندلی اداری تیس

لیست قیمت صندلی اداری تیس لیست قیمت صندلی اداری تیس

لیست قیمت صندلی های اداری تیس                                      

 

ردیف

نوع محصول

کد

قیمت ( ریال )

1

صندلی کارمندی

E11

5,650,000

2

صندلی کارمندی

E47

5,500,000

3

صندلی کارمندی

E40B

6,400,000

4

صندلی کارمندی

E40MB

6,650,000

5

صندلی کارمندی

E40

6,000,000

6

صندلی کارمندی

E50

6,200,000

7

صندلی کارمندی

E60

7,200,000

8

صندلی کارمندی

E70

7,500,000

9

صندلی کارمندی

E80

7,200,000

10

صندلی کارمندی

E90

6,100,000

11

صندلی کنفرانسی

C11

3,900,000

12

صندلی کنفرانسی

C40

4,500,000

13

صندلی کنفرانسی

C50

4,500,000

14

صندلی کنفرانسی

C60

4,800,000

15

صندلی کنفرانسی

C70

4,950,000

16

صندلی کنفرانسی

C80

4,600,000

17

صندلی مدیریتی

M60

9,100,000

18

صندلی مدیریتی

M70

9,200,000

19

صندلی مدیریتی

M80

8,950,000

 

لیست قیمتScroll