حراج

لیست قیمت صندلی محصلی

لیست قیمت صندلی محصلی و آموزشی لیست قیمت صندلی محصلی

 لیست قیمت صندلی محصلی

قیمت

توضیحات

کد محصول

نوع محصول

ردیف

980.000

بدنه فلزی با تشک پشت و نشیمن و دسته متحرک

MP

صندلی محصلی - آموزشی

1

6.630.000

صدفی با تشک و دسته متحرک وکیوم

صدفی

صندلی محصلی - آموزشی

2

950.000

بدنه فلزی MDF

ساده

صندلی محصلی - آموزشی

3

1.700.000

پلاستیک فشرده و دسته متحرک

205

صندلی محصلی - آموزشی

4

3.700.000

 جنس بدنه از فلز وMDF

پاسارگاد

صندلی محصلی - آموزشی

5

 

MP

ساده صدفی 205 پاسارگاد

 

لیست قیمتScroll