حراج

لیست قیمت تابوره

صندلی مخصوص پزشک و آرایشگر در انواع مختلف در فروشگاه اینترنتی تک نشین موجود می باشد. به روز رسانی: 1399/7/6 لیست قیمت تابوره

 

لیست قیمت تابوره

ردیف

نوع محصول

کد محصول

توضیحات

قیمت (ریال)

1

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3412

 

8.800.000

2

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3256

 

8.800.000

3

صندلی تابوره بدون پشت

 

 

 

4

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3252

 

7.300.000

5

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3254

 

6.400.000

6

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3266

 

10.900.000

7

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3269

 

8.800.000

8

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3268

 

9.700.000

9

صندلی تابوره آرایشگر

SN-3258

 

8.800.000

 

 

 

 

 
 

لیست قیمتScroll