حراج

لیست قیمت تخت ماساژ و اپیلاسیون

انواع تخت ماساژ و اپیلاسیون در فروشگاه اینترنتی تک نشین موجود می باشد به روز رسانی: 1399/7/6 لیست قیمت تخت ماساژ و اپیلاسیون

لیست قیمت تخت ماساژ و اپیلاسیون

ردیف

نوع محصول

کد محصول

توضیحات

قیمت (ریال)

1

تخت اپیلاسیون

SN-3853

تخت لوله ای پشت متحرک و جای سر دار جهت ماساژ و اپیلاسیون

19.800.000

2

تخت اپیلاسیون

SN-3857

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست جک روغنی

46.200.000

3

تخت اپیلاسیون

SN-3863

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست جک روغنی

48.400.000

4

تخت اپیلاسیون

SN-3865

تخت برقی جهت پاکساژی پوست و ماساژ، اپیلاسیون

97.000.000

5

تخت اپیلاسیون

SN-3869

تخت برقی جهت پاکساژی پوست و ماساژ، اپیلاسیون

توقف تولید

6

تخت اپیلاسیون

SN-3851

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست کمد دار با دسترسی از دو طرف و جای سر مناسب و دسته های متحرک

30.800.000

7

تخت اپیلاسیون

SN-3855

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست پشت متحرک و دارای کمد قابل دسترس از دو طرف

29.700.000

8

تخت اپیلاسیون

SN-3861

تخت ماساژ، پوست و اپیلاسیون با بدنه MDF که دارای کشو می باشد

29.700.000

 

9

تخت پوست -زیبایی SN-3864 تخت پوست و زیبایی پایه فلزی با جک پدالی 48.400.000

10

تخت اپیلاسیون

SN-3867

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست ساده با پروفیل سنگین، بدون لرزش و تاشو

17.000.000

 
جهت مشاهده و خرید انواع تخت های پوست ، ماساژ و اپیلاسیون کلید نمایید ./

لیست قیمتScroll