حراج

لیست قیمت صندلی سرشور کاسه متحرک

انواع صندلی های سرشور مبله کاسه متحرک لیست قیمت صندلی سرشور کاسه متحرک

 

صندلی سرشور کاسه متحرک آرایشگاهی

ردیف

نوع محصول

کد محصول

توضیحات

قیمت (ریال)

1

صندلی سرشور

SN-3811

صندلی سرشور نشسته با دسته های کروم و کاسه متحرک

24.000.000

2

صندلی سرشور

SN-3621

صندلی سرشور نشسته، کاسه متحرک تمام چرم بدنه فلزی

 

3

صندلی سرشور

SN-3833

صندلی سرشور دسته مبله با کاسه متحرک بدنه فلزی

24.000.000

4

صندلی سرشور

SN-3295

 

25.000.000

5

صندلی سرشور

SN-3290

 

توقف تولید

6

صندلی سرشور

SN-3823

صندلی سرشور کاسه متحرک با قابلیت تنظیم زیر پایی

 

7

صندلی سرشور

SN-3819

صندلی سرشور مبله کاسه متحرک و تنظیم جاپای

29.000.000

8

صندلی سرشور

SN-3813

صندلی سرشور تمام مبله کاسه ثابت بدنه فلزی

22.000.000

9

صندلی سرشور

SN-3815

صندلی سرشور نشسته دسته استیل با کاسه متحرک و بدنه فلزی

24.000.000

10

صندلی سرشور

SN-3825

صندلی سرشور بدنه فایبر با کاسه ثابت

32.000.000

11

صندلی سرشور

SN-3829

صندلی سرشور تمام مبله، کاسه متحرک و تنظیم زیر پایی

29.000.000

12

صندلی سرشور

SN-3827

 

29.000.000

 

لیست قیمتScroll