حراج

لیست قیمت صندلی شفق

شرکت شفق تولید کننده انواع صندلی انتظار فلزی و پانچی ایرانی می باشد تاریخ بروز رسانی 1399.03.13 لیست قیمت صندلی شفق

لیست قیمت صندلی شرکت شفق

لیست قیمت شفق نیمکت های مدل N  صندلی

لیست قیمت شفق

ردیف

نام کالا

کد

قیمت (ریال)

شرح

1

نیمکت انتظار 2نفره بدون تشک

N110

6.650.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

2

نیمکت انتظار 3نفره بدون تشک

N110

9.980,000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

3

نیمکت انتظار 4نفره بدون تشک

N110

13.830.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

4

نیمکت انتظار 2نفره با تشک

N111

7.700.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

5

نیمکت انتظار 3نفره با تشک

N111

11.550.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

6

نیمکت انتظار 4نفره با تشک

N111

15.750.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

7

نیمکت انتظار 2نفره بدون تشک دانشجویی

N112

7.530.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

8

نیمکت انتظار 3نفره بدون تشک دانشجویی

N112

11.550.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

9

نیمکت انتظار 4نفره بدون تشک دانشجویی

N112

15.400.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

10

نیمکت انتظار 2نفره با تشک دانشجویی

N112

8.400.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

11

نیمکت انتظار 3نفره با تشک دانشجویی

N112

12.950.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

12

نیمکت انتظار 4نفره با تشک دانشجویی

N112

17.500.000

پایه مشکی – کف وپشت متحرک

در صورت ابکاری پایه ها مبلغ 600/000 ریال اضافه خواهد شد و در صورت اضافه شدن هر جفت دسته مبلغ 600/000 ریال اضافه خواهد شد

 
 
 

لیست قیمت صندلی و میز شیشه ای شفق

لیست قیمت صندلی و میز شیشه ای شفق

 

ردیف

شرح

مدل و کد محصول

قیمت (ریال)

 

صندلی های مدل N

 

1

صندلی بی دسته بدون رویه کوبی ( متحرک)

N-101

3.200.000

 

2

صندلی با دسته بدون رویه کوبی ( متحرک)

N-102

3.400.000

 

3

صندلی بی دسته با رویه کوبی ( متحرک)

N-103

3.900.000

 

4

صندلی با دسته با رویه کوبی ( متحرک)

N-104

4.500.000

 

5

صندلی محصلی بدون رویه کوبی

N-105

4.200.000

 

6

صندلی محصلی با رویه کوبی

N-106

5.100.000

 

7

صندلی گردون بدون دسته با رویه کوبی

N-107

5.900.000

 

8

صندلی گردون با دسته با رویه کوبی

N-108

6.500.000

 

9

صندلی N108  رکابدار

NR-108

7.400.000

 

10

صندلی N107  رکابدار

NR-107

6.800.000

 

میز غذا خوری

 

1

میز 4نفره دولبه گرد پایه بشقابی

 

7.400.000

 

2

میز کوچک عسلی

M50

3.700.000

 

3

میز بزرگ جلو مبلی

M100

5.000.000

درصورت ابکاری پایه صندلی مدل مبلغ 800/000 ریال اضافه می گردد.  

 
 

لیست قیمت نیمکت های مدل F  جدید شفق

لیست قیمت نیمکت های مدل F  جدید شفق

ردیف

شرح

مدل و کد محصول

قیمت (ریال)

1

نیمکت جدید 1نفره پانچ بدون تشک

F-251

9.400.000

2

نیمکت جدید 2نفره پانچ بدون تشک

F-252

14.000.000

3

نیمکت جدید 3نفره پانچ بدون تشک

F-253

18.800.000

4

نیمکت جدید 1نفره پانچ با تشک

FT-251

 

5

نیمکت جدید 2نفره پانچ با تشک

FT-252

 

6

نیمکت جدید 3نفره پانچ با تشک

FT-253

 

7

نیمکت جدید 2نفره پانچ بدون دسته و تشک

L-152

8.900.000

8

نیمکت جدید 3نفره پانچ بدون دسته و تشک

L-153

13.300.000

9

نیمکت جدید 2نفره پانچ بدون دسته با تشک

LT-352

 

10

نیمکت جدید 3نفره پانچ بدون دسته با تشک

LT-353

 

11

نیمکت جدید 2نفره پانچ بدون پشتی و تشک

B-452

7.600.000

12

نیمکت جدید 3نفره پانچ بدون پشتی و تشک

B-453

11.600.000

13

نیمکت جدید 2نفره پانچ بدون پشتی با تشک

BT-452

8.800.000

14

نیمکت جدید 3نفره پانچ بدون پشتی با تشک

BT-453

11.600.000

15

مبل طرح ایتالیایی

Z-200

7.700.000

16

 

   

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

لیست قیمتScroll