حراج

لیست قیمت صندلی و مبلمان اداری شرکت طراحان

شرکت طراحان تولید کننده جدید ترین و بروز ترین مبلمان و صندلی اداری می باشد. بروز رسانی شده در تاریخ 1399.02.13 لیست قیمت صندلی و مبلمان اداری شرکت طراحان
 

لیست قیمت مبلمان و صندلی طراحان

ردیف

کد محصول

شرح محصول

قیمت ( ریال )

1

کوروش

مکانیزم سینکرون براکت دار - دسته چوبی با روکش چرم

22.960.000

2

کوروش لمسه

مکانیزم سینکرون براکت دار - لمسه سوزی پشتی صندلی

24.380.000

3

M2018 جدید

مکانیزم دواهرمه،دسته تنظیمی با رویه انتگرال

13.060.000

4

GL

مکانیزم دو اهرمه - دسته  کروم- رویه انتگرال

15.670.000

5

M101

مکانیزم دو اهرمه - دسته یکتیکه  کروم- رویه انتگرال

15.120.000

6

K101

مکانیزم دواهرمه - دسته یکتیکه کروم-رویه  انتگرال

13.330.000

7

C101

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

11.270.000

8

M102

مکانیزم دو اهرمه - دسته  کروم- رویه انتگرال

15.120.000

9

K102

مکانیزم دواهرمه - دسته  کروم-رویه  انتگرال

13.130.000

10

C102

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

11.270.000

11

M104

مکانیزم دو اهرمه - دسته  کروم- رویه انتگرال

15.120.000

12

K104

مکانیزم دواهرمه - دسته  کروم-رویه  انتگرال

13.330.000

13

C104

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

11.270.000

14

M200

مکانیزم سینکرون - دسته یکتیکه کروم با پد چوبی و چرم

12.870.000

15

K200

مکانیزم دواهرمه - دسته یکتیکه کروم با پد چوبی و چرم

14.850.000

16

C200

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

13.200.000

17

M201

مکانیزم سینکرون - دسته یکتیکه کروم با پد چوبی و چرم

12.870.000

18

K201

مکانیزم دواهرمه - دسته یکتیکه کروم با پد چوبی و چرم

14.850.000

19

C201

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

13.200.000

20

M202

مکانیزم دو اهرمه - دسته  کروم- رویه انتگرال

15.810.000

21

K202

مکانیزم دواهرمه - دسته  کروم-رویه  انتگرال

13.610.000

22

C202

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

12.100.000

23

M203

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

13.200.000

24

K203

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

11.410.000

25

C203

پایه لوله ای کروم- دسته تنظیمی با پد انتگرال

10.310.000

26

M204

مکانیزم دو اهرمه - دسته  کروم- رویه انتگرال

15.810.000

27

K204

مکانیزم دواهرمه - دسته  کروم-رویه  انتگرال

13.470.000

28

C204

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

11.680.000

29

M205

مکانیزم دو اهرمه - دسته  کروم- رویه انتگرال

16.630.000

30

K205

مکانیزم دواهرمه - دسته  کروم-رویه  انتگرال

14.300.000

31

C205

پایه کنفرانسی کروم- دسته متصل به پایه کروم، رویه انتگرال

12.510.000

32

M1020

مکانیزم دو اهرمه-دسته یک تیکه کروم-رو دسته انتگرال

12.780.000

33

K9010

مکانیزم دو اهرمه-دسته کروم-رو دسته انتگرال

11.960.000

34

C9010

کنفرانسی پایه کروم-دسته کروم-رو دسته انتگرال

11.000.000

35

M1030

مکانیزم دو اهرمه-دسته یک تیکه کروم-رو دسته انتگرال

12.780.000

36

K9020

مکانیزم دو اهرمه-دسته کروم-رو دسته انتگرال

11.960.000

37

C9020

کنفرانسی پایه کروم-دسته کروم-رو دسته انتگرال

11.000.000

38

M1040

مکانیزم دو اهرمه-دسته یک تیکه کروم-رو دسته انتگرال

12.780.000

39

K9030

مکانیزم دو اهرمه-دسته کروم-رو دسته انتگرال

11.960.000

40

C9030

کنفرانسی پایه کروم-دسته کروم-رو دسته انتگرال

11.000.000

41

M8010

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

11.410.000

42

K6010

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

10.310.000

43

C6010

پایه لوله ای کروم- دسته تنظیمی با پد انتگرال

8.520.000

44

M8020

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

11.000.000

45

K6020

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

10.310.000

46

C6020

پایه لوله ای کروم- دسته تنظیمی با پد انتگرال

8.520.000

47

M8030

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

11.000.000

48

K6030

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

10.310.000

49

C6030

پایه لوله ای کروم- دسته تنظیمی با پد انتگرال

8.520.000

50

T6010

مکانیزم قفل کن حلقه دار،جک27سانت،دسته تنظیمی

11.680.000

51

T6020

مکانیزم قفل کن حلقه دار،جک27سانت،دسته تنظیمی

11.680.000

52

T6030

مکانیزم قفل کن حلقه دار،جک27سانت،دسته تنظیمی

11.680.000

53

مروارید چهارپایه

پایه کروم - دسته انتگرال-پشتی طوری مش

4.120.000

54

نازنین چرخدار

مکانیزم دو اهرمه براکت دار - دسته تنظیمی با پد انتگرال

10.170.000

55

نازنین کنفرانسی

پایه و دسته یکتیکه لوله ای کروم-پد دسته انتگرال

7.420.000

56

هیراد

پایه و دسته یکتیکه کروم

7.830.000

57

نگین

پایه و دسته یکتیکه-پد دسته پلاستیکی

4.810.000

58

مبل  طراحان

 تک نفره - پایه و دسته یکتیکه کروم-رودسته انتگرال

8.120.000

59

مبل  طراحان

دونفره - پایه و دسته یکتیکه کروم-رودسته انتگرال

13.750.000

60

مبل3000

تک نفره-کلاف چوبی با روکش اسفنج و چرم

10.000.000

61

مبل3000

دونفره-کلاف چوبی با روکش اسفنج و چرم

15.000.000

62

مبل هخامنشی

تک نفره با دسته چوبی و رنگ پولیشی و ضد خش

15.120.000

63

مبل هخامنشی

دو نفره با دسته چوبی و رنگ پولیشی و ضد خش

24.750.000

64

جلو مبل

پایه خرچنگی، دارای 2 عدد شیشه

4.120.000

65

انتظار 6020

انتظار ردیفی سه نفره-پایه مشکی-دسته لوله ای ثابت

20.620.000

66

انتظار6010

انتظار ردیفی چهار نفره-پایه مشکی-دسته لوله ای ثابت

26.120.000

67

صدف چرخدار

پایه کروم گردان-جک 12سانت

8.120.000

68

صدف اٌپنی

با دیسکت 50 کروم،جک27 سانت- قابلیت تنظیم ارتفاع

10.310.000

69

صدف محصلی

با پایه کروم-دسته ام دی اف وکیوم و جای قلم

8.250.000

70

صدف دیسکتی

با دیسکت 50 کروم- جک 21 سانت-قابلیت تنظیم ارتفاع

9.060.000

71

صدف ناهارخوری

چهارپایه کروم

6.600.000

72

صدف انتظار

انتظار ردیفی 2 نفره-پایه کروم

6.600.000

73

صدف انتظار

انتظار ردیفی 3 نفره-پایه کروم

22.000.000

74

صدف انتظار

انتظار ردیفی 4 نفره-پایه کروم

28.120.000

75

صدف  محصلی

انتظار ردیفی 3 نفره-پایه کروم-با دسته محصلی ام دی اف وکیوم

26.370.000

76

صدف محصلی

انتظار ردیفی 4 نفره-پایه کروم-با دسته محصلی ام دی اف وکیوم

29.560.000

77

K600 محصلی

پایه کروم - دسته ام دی اف وکیوم و جای قلم

8.120.000

78

K600 محصلی

پایه مشکی - دسته ام دی اف وکیوم و جای قلم

7.830.000

79

K712

دسته تنظیمی،مکانیزم تک اهرمه براکت دار با قفل چهار حالته

10.720.000

80

M812

دسته تنظیمی،مکانیزم تک اهرمه براکت دار با قفل چهار حالته

12.250.000

 

لیست قیمتScroll