حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
2021902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 12225000 ریال

2021878
T10

صندلی تاشو تیس

قیمت : 2500000 ریال

2021876
S37

صندلی بدون دسته تیس

2021844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 22700000 ریال

2021841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 27400000 ریال

2021838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

توقف تولید
2021835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2021834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2021833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2021489
SN-3416

صندلی انتظار تک نشین

توقف تولید
2021488
SN-3414

صندلی انتظار تک نشین

قیمت : 5300000 ریال

2021464
مربع

نشیمن بوف تک نشین

توقف تولید
2021462
طرح دار

نشیمن بوف تک نشین

قیمت : 2400000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll