حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
20211200
408

صندلی محصلی

قیمت : 8000000 ریال

استعلام قیمت
20211198
214

صندلی انتظار

استعلام قیمت
20211197
213

صندلی انتظار

استعلام قیمت
2021938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 8100000 ریال

2021937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 7412500 ریال

2021907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

قیمت : 42125000 ریال

2021906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

قیمت : 32800000 ریال

2021905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

قیمت : 22300000 ریال

2021902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 12225000 ریال

2021876
S37

صندلی بدون دسته تیس

2021844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 22700000 ریال

2021843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 20800000 ریال

2021842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 27400000 ریال

2021840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 3950000 ریال

2021839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 24500000 ریال

2021838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

توقف تولید
2021837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

توقف تولید
2021836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll