حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

20211147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 7900000 ریال

20211077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 7700000 ریال

20211076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 8700000 ریال

2021877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

اتمام تولید
2021864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

توقف تولید
2021852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 8400000 ریال

2021851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 6400000 ریال

2021850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 5800000 ریال

2021849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

توقف تولید
2021848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 3800000 ریال

2021714
D106

صندلی کامپیوتری و تحریر بدون دسته،انرژی

قیمت : 7900000 ریال

تماس بگیرید
2021713
D.L106

صندلی گردون آزمایشگاهی بدون پشتی، انرژی

قیمت : 6000000 ریال

تماس بگیرید
2021596
SN-3258

صندلی تابوره آرایشگاه تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll