حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211199
401 B

صندلی محصلی

قیمت : 1345000 ریال

استعلام قیمت
20211196
M211

صندلی محصلی

قیمت : 3845000 ریال

رنگ استاتیک 5% کسر میگردد
20211195
M 210 A

صندلی محصلی

قیمت : 5650000 ریال

رنگ استاتیک 5 % کسر میگردد
20211194
M 209 A

صندلی محصلی

قیمت : 7035000 ریال

رنگ استاتیک 5 % کسر میگردد
20211010
P823S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211009
p223s

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 9500000 ریال

20211005
P821S

صندلی آموزشی اسمارت با تشک چرمی

قیمت : 8000000 ریال

20211004
N821S - بدون تشک

صندلی آموزشی اسمارت یک نفره نظری

قیمت : 6000000 ریال

20211003
561

نیمکت آموزشی یک نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 6000000 ریال

20211002
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای

قیمت : 4000000 ریال

20211001
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 4000000 ریال

20211000
530

صندلی آموزشی متال پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 4000000 ریال

2021999
531B

نیمکت آموزشی یک نفره متال پلاست با سبد نظری

قیمت : 6500000 ریال

2021998
قایقی

میز شیشه ای پایه فلزی

توقف تولید
2021997
530B

صندلی آموزشی پایه فلزی با سبد و دسته MDF

قیمت : 4500000 ریال

2021996
563

نیمکت آموزشی سه نفره با دسته و سبد زیر پایی

قیمت : 12000000 ریال

2021994
محصلی MP

صندلی محصلی آموزشی اطمینان

قیمت : 3300000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll